Träna för livet

Träning är mer än att lära sig en uppgift. För att bli framgångsrik krävs att kunna allt runt själva sporten. För många av mina elever är det ett sätt att förstå sig på hur livet är konstruerat och hur man tar sig fram i den sociala och mentala labyrinten den skapar. Idrotten blir ett verktyg, en startpunkt kring ”egot”, eller ”jaget”, att utgå ifrån. Lager på lager byggs självkänslan och medkänslan upp till man får en metod, eller formula, att ta sig an vuxenvärlden i det vi kallar ”samhället”. På bilden ser vi hur en paus i freestyle-lägret blir en plattform för Lori Daniels att delge deltagarna av sina erfarenheter och kunskaper.

No Replies to "Träna för livet"