Gohar-Mossavarrahmani

OM MIG

Ungdomsledare, Organisatör, Arrangör & Företagsledare
Jag driver två verksamheter; SportGohar där jag själv är huvudansvarig för verksamheten med inriktning på idrott som metod att aktivera och inspirera ungdomar. Min andra verksamhet är som grundare till Delicious Darling AB, ett konsultbolag för projekt- och varumärkesutveckling med tonvikt på strategi och taktik mot konsumenter, företag, verksamheter och användare.
Mina uppdrag och mina uppdragsgivare
Som barn- och ungdomstränare lotsar jag in unga människor i föreningslivet och klubbarnas gemenskap. Jag lockar in dem genom enkla sporter få redan kan och följer dem vidare till de blir självständiga och aktiva medlemmar. Barnen är ju självklart de stora vinnarna. Men också klubbarna som får fler medlemmar och det lokala samhället där färre individer hamnar utanför, får dålig självkänsla eller blir sysslolösa. Läs mer

Barnen behöver övning och inspiration långt mycket mer än instruktioner.